• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Share & Learn : คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 1111 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการให้มีขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่าน

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สุนทรมีเสถียร รองศาสตราจารย์ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา คงสุริยะนาวิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล นภาพงศ์สุริยา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นคำถามที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. จุดเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์พยาบาล ?
  2. เคล็บไม่ลับของอาจารย์ในการสอนนักศึกษา (ปั้นดินให้เป็นดาว)
  3. หลักการใช้ชีวิตในการทำงาน
  4. ความประทับใจ/ความภาคภูมิใจที่อยากบอกกับน้องๆ ในการเป็นอาจารย์พยาบาล

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
232