ปี พ.ศ. 2566

 1. (30 สิงหาคม 2566) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ และสายสนับสนุน
 2. (9 สิงหาคม 2566) กิจกรรม ตลาดนัดผลงานพัฒนาคุณภาพงาน (Show Case Best Practice) ของบุคลากรสายสนับสนุน
 3. MU Digital KM Masterclass เรื่อง ภาวะสำลักในผู้สูงอายุ
 4. MU Digital KM Masterclass เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเด็ก

ปี พ.ศ. 2565

 1. (8 กันยายน 2565) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน
 2. (7 กันยายน 2565) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ
 3. (3 สิงหาคม 2565) กิจกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรม” ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
 4. (11 พฤษภาคม 2565) กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังจากประสบการณ์ของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "การรับมือกับนักศึกษา GEN Z" 
 5. (2 มีนาคม 2565) กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังจากประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “เรียนออนไลน์อย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ”
 6. (14 มกราคม 2565) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัล United Nations Public Service Awards นวัตกรรมสู้ภัยโควิด ตอบโต้ภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2564

 1. (16 ธันวาคม 2564) การอบรม "กระบวนการทำงานด้วย Desing Thinking" กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงาน/นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. (22 กันยายน 2564) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์ ปี 2564”
 3. (7 กันยายน 2564) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สายสนับสนุน"

 

 


แบบประเมิน การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Login Form

Contact Us

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30-16.30 น.

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1309859