ปี พ.ศ. 2565

  1. (8 กันยายน 2565) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน
  2. (7 กันยายน 2565) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ
  3. (3 สิงหาคม 2565) กิจกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรม” ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
  4. (11 พฤษภาคม 2565) กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังจากประสบการณ์ของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "การรับมือกับนักศึกษา GEN Z" 
  5. (2 มีนาคม 2565) กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังจากประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “เรียนออนไลน์อย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ”
  6. (14 มกราคม 2565) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัล United Nations Public Service Awards นวัตกรรมสู้ภัยโควิด ตอบโต้ภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2564

  1. (16 ธันวาคม 2564) การอบรม "กระบวนการทำงานด้วย Desing Thinking" กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงาน/นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
  2. (22 กันยายน 2564) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์ ปี 2564”
  3. (7 กันยายน 2564) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สายสนับสนุน"

 

 

แบบประเมิน การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Login Form

เนื้อหาล่าสุด

Contact Us

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30-16.30 น.

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1198872