คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสายสัมพันธ์.....บุคลากรสายลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสุขทางด้านกายและจิตใจให้แก่บุคลากรสายลูกจ้าง อันจะส่งผลให้มีความสุขกับงานและสุขกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเชิญคุณทัตธนา แย้มกลีบ คุณศรีพร บุญปองหา และคุณประไพ นาคนาค มาร่วมบอกเล่าความประทับใจในการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ จนใกล้ครบวาระเกษียณอายุราชการ

และมีนายวัชรินทร์ ควรหาเวช และนางสาวสุฤดี โกศัยเนตร เป็นผู้ดำเนินรายการ เรื่องราวดีๆ ที่ทั้งสามท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามกันได้เลยค่ะ

เริ่มต้นแชร์ประสบการณ์ และบอกเล่าความประทับใจ

ท่านแรกที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบอกเล่าความประทับใจในการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ จนใกล้ครบวาระเกษียณอายุราชการ คือ คุณทัตธนา แย้มกลีบ ผู้ชึ่งทำงานที่หอพักคณะพยาบาลศาสตร์มาตั้งแต่ยุคแรกๆ กว่า 37 ปีที่ทำงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มีความประทับใจเกิดขึ้นมากมาย ในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ร่วมงานทุกคนให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ทั้งจากอาจารย์และผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอาจารย์มณี ท่านให้ความเมตตาเป็นอย่างมาก อาจารย์ทั้งสอน ให้ทำดูเป็นตัวอย่างและทำงานร่วมกันไปด้วย ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานที่ละเอียด และซึมซับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานมาจากอาจารย์ ข้อคิดดีๆ ที่คุณทัตธนาฝากไว้ให้กับน้องๆ คือ การทำงานทุกอย่างขอให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้อภัยกัน หากมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ควรหันหน้าเข้าหากันพูดคุยปรับความเข้าใจกันและร่วมแรงร่วมใจในการทำงานจะทำให้การทำงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้

ท่านที่สอง คุณศรีพร บุญปองหา ทำงานประจำชั้น 9 คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย มีประวัติการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์กว่า 30 ปี เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะมาประจำที่ชั้น 9 เดิมอยู่กองกลาง แล้วย้ายไปประจำที่ชั้น 5 เคยเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ 3 ครั้ง ก็นำไปส่งคืนให้เจ้าของ มีครั้งหนึ่งได้รางวัลเป็นต่างหูทองคำ 1 คู่ แล้วยังเก็บแหวนทองคำได้ ก็นำไปส่งคืนให้กับเจ้าของ คุณศรีพรบอกกับพวกเราทุกคนว่าที่คือผลความซื่อสัตย์ ซึ่งคุณศรีพรถือเป็นตัวอย่างที่ดีและผลของการทำความดีทำให้คุณศรีพรได้รับคำชมเชยจากทุกๆ คนที่ทราบเรื่องราว คุณศรีพรยังบอกอีกว่าชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ทุกวันนี้ มีได้เพราะคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะการที่ได้เข้ามาทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ทำให้เราได้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัว จนกระทั่งมีเงินเก็บสะสมได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งหากไม่ได้ทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ชีวิตอาจไม่สมบูรณ์แบบอย่างเช่นทุกวันนี้ ในด้านการทำงานจะไม่เคยปฏิเสธงาน ไม่ว่าใครมาติดต่อให้ทำอะไรหากทำได้จะทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้งานบางอย่างจะไม่ใช่งานในหน้าที่หลักแต่หากทำได้ก็จะทำ เพราะถือว่าเป็นงานของคณะฯ หากช่วยกันได้เราต้องช่วยกัน สิ่งที่อยากจะฝากไว้กับน้องๆ คือขอให้ทุกคนรักใคร่สามัคคีกัน เพราะเราเป็นชาวคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยกัน visit the site

ท่านที่สาม คุณประไพ นาคนาค ทำงานประจำชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย มีประวัติการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์กว่า 33 ปี ก่อนที่จะมาประจำที่ชั้น 2 เดิมอยู่หอพัก และกองกลาง ความประทับใจในการทำงาน คือ การให้ความเคารพนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงานไม่มีการแบ่งชนชั้นระหว่างบุคลากรไม่ว่าจะเป็นสายสนับสนุนหรือสายลูกจ้าง ทุกคนแสดงความมีน้ำใจ เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งที่อยากฝากไว้กับน้องๆ คือ ขอให้ทุกคนรักกันให้มากๆ ให้อภัยซึ่งกันและกัน

ข้อคิดที่ฝากถึงน้องๆ “ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการทำงาน ช่วยเหลือกัน รักกันสามัคคีกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน”

ความในใจจากน้องถึงพี่ๆ

ความประทับใจที่มีต่อพี่ๆ ทั้ง 3 ท่าน ขอเริ่มจากพี่ศรีพร และพี่ประไพ ทั้งสองท่านนี้เป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธใครเลย ไม่ว่าใครจะให้ทำอะไรก็ทำให้หมด และไม่เคยแสดงกิริยาไม่พอใจ โดยเฉพาะพี่ศรีพรจะมีบุคลิกพิเศษคือหัวเราะตลอด เป็นคนอารมณ์ดีมากๆ ไม่เคยโกรธใครเลย เวลาทำงานก็ตั้งใจทำอย่างจริงจัง ส่วนพี่ประไพก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าใครจะให้ทำอะไรก็ทำให้ทุกอย่าง สำหรับพี่ทัตธนาถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกันบ่อยนัก แต่ทุกครั้งที่ได้พบกันก็รู้ประทับใจพี่ทุกครั้งค่ะ

การแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าพี่ๆทั้งสามท่านจะรู้สึกตื่นเต้น ตื้นตันใจจนพูดไม่ออก แต่ทุกๆ คำพูดของพี่ๆ ก็ทำให้พวกเราสัมผัสได้ว่า ทั้งสามท่านมีความผูกพันกับคณะฯเป็นอย่างมาก มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเหมือนกัน ส่งผลให้ทั้งสามท่านมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน จนเป็นที่รักและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้กับน้องๆ และที่สำคัญบุคลากรทุกคนก็สามารถนำแนวคิดในการทำงาน และทัศนคติที่ดีของทั้งสามท่าน ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองได้อีกด้วยค่ะ


นายวัชรินทร์ ควรหาเวช ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวสุฤดี โกศัยเนตร ผู้ลิขิต 

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1124433