• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานบริการการศึกษา เรื่อง การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบอย่างง่ายๆ โดยมีนางสาวสุกัญญา กิจจาสุนทร เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้อง 1110 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

PDF Download

 


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115744