คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานพัฒนานักศึกษา เรื่อง จัดการ (งาน) ง่ายๆ กับ Mind Map เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีนางสาวชลียา กัญพัฒนพร เป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆ

 

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115751