• Slide1.PNG
  • Slide2.PNG
  • Slide3.PNG
  • Slide4.PNG
  • Slide5.PNG
  • Slide6.PNG
  • Slide7.PNG
  • Slide8.PNG

คลังความรู้ ตั้งแต่ปี 2555-2561

 

คลังความรู้ด้านการศึกษา

+ ด้านการศึกษา ปี 2550-2555

+ ด้านการศึกษา ปี 2556-2560

+ ด้านการศึกษา ปี 2561-2565

คลังความรู้ด้านการวิจัย

+ ด้านการวิจัย ปี 2550-2555

+ ด้านการวิจัย ปี 2556-2560

+ ด้านการวิจัย ปี 2561-2565

คลังความรู้ด้านบริการวิชาการ

+ ด้านบริการวิชาการ ปี 2556-2560

คลังความรู้ด้านประกันคุณภาพ

+ ด้านประกันคุณภาพ ปี 2550-2555

+ ด้านประกันคุณภาพ ปี 2556-2560

+ ด้านประกันคุณภาพ ปี 2561-2565

คลังความรู้ด้านบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสรารสนเทศ

+ ด้านบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2550-2555

+ ด้านบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556-2560

คลังความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์อาจารย์ผู้เกษียณ

+ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษียณอายุสายวิชาการ ปี 2550-2555

+ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษียณอายุสายวิชาการ ปี 2556-2560

+ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษียณอายุสายวิชาการ ปี 2561-2565

+ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษียณอายุสายสนับสนุนและลูกจ้าง ปี 2556-2560

+ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษียณอายุสายสนับสนุนและลูกจ้าง ปี 2561-2565

 


แบบประเมิน การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Show Case Best Practice 2564

Show Case Best Practice 2565

Contact Us

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30-16.30 น.

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1272285