ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Clinical teaching” โดยมีคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้อง 506 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115773