ท่านสามารถตั้งกระทู้ เพื่อพูดคุยหรือเสนอข้อคิดเห็น กับทีมผู้บริหาร
โดยเลือกเมนู Q&A >> คลิกเลือกตำแหน่งผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของคณะฯ
และตั้งกระทู้เพื่อพิมพ์คำถาม โดยทุกคำถามของท่าน จะเป็นความลับและไม่สามารถระบุตัวตนผู้ถามได้

เมื่อสร้างกระทู้ใหม่ ระบบจะให้กรอกข้อมูลดังนี้

ชื่อ (จำเป็นต้องมี):  ท่านสามารถใส่นามสมมุติ

อีเมล์ (จะไม่แสดงให้คนอื่นรู้) (ต้องการ): ท่านสามารถกรอกอีเมล์สมมุติโดยมีรูปแบบดังนี้ xxxx@xxxx.com

เว็บไซต์:  สามารถเว้นไม่กรอกข้อมูลส่วนนี้ได้

* และกรอกหัวข้อกระทู้ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการเสนอความคิดเห็น

> เข้าสู่ Webboard Q&A <<