Calendar

| Wednesday, 6 November 2019 |
Global event

การประชุมวิชาการเรื่อง รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่

8:00 AM » Friday, 8 November, 4:00 PM

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่ ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

Global event

บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์และทิศทางการอุดมศึกษา: ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์

1:30 PM » 4:00 PM

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์และทิศทางการอุดมศึกษา: ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสงวนสุขฉันทวงศ์ (1111) ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย