ปฏิทิน

Global event

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

อังคาร, 9 มิถุนายน, 9:00 AM » 12:00 PM

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.


Global event

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พุธ, 10 มิถุนายน, 8:00 AM » ศุกร์, 12 มิถุนายน, 4:00 PM

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2563

Global event

สัมมนาภาควิชาฯ

จันทร์, 15 มิถุนายน, 8:00 AM » ศุกร์, 19 มิถุนายน, 4:00 PM

สัมมนาภาควิชาฯ  

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563

Global event

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

อังคาร, 23 มิถุนายน, 9:00 AM » 12:00 PM

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.