จากการที่ ผศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง เดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ของหน่วยงาน Malardalen University และ Mahidol University ณ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน 2554 อาจารย์ได้นำความรู้มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของประเทสสวีเดน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางและ County Councils

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115749