ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็กเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของภาควิชาฯ ในหัวข้อ Update in Respiratory Care เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้อง 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง โควศวนนท์ เป็นผู้นำกิจกรรม โดยการพยาบาลระบบหายใจที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่อง การพ่นยา (Aerosal therapy) การล้างจมูก (Nasal irrigation) และการทำ EzPAP ซึ่งเป็นการพยาบาลที่พบได้บ่อยในหอผู้ป่วยเด็ก

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115748