การรักษาพยาบาลขั้นต้น (ภาคต้น 2557)
(พยคร 425)

บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการคัดกรองโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลขั้นต้น การส่งต่อผู้ใช้บริการที่มีปัญหาและโรคในระบบต่างๆตามขอบเขตของกฎหมาย


 

Administrator: bulakorn.bua@mahidol.edu
Information Technology Section, Faculty of Nursing, Mahidol University. THAILAND

© Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

 

ออนไลน์: 0 ข้อความ: 0
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)