การประเมินภาวะสุขภาพ
(พยคร 203)

แนวคิด หลักการ และวิธีัการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัยในภาวะปกติและผิดปกติทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคล


 

Administrator: bulakorn.bua@mahidol.edu
Information Technology Section, Faculty of Nursing, Mahidol University. THAILAND

© Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

 

ออนไลน์: 2 ข้อความ: 0
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)